بابک منصوری در ارائه چه خدماتی کنار شما خواهد بود

تعریف و ایجاد سازمان فروش متناسب با فعالیت شرکت

تعریف و بستر سازی نام تجاری ( برند سازی )

آموزش پرسنل و کار فرما جهت انجام فرایند های فروش و بازاریابی

تهيه و تنظيم بودجه بندی فروش (برنامه فروش کوتاه مدت و بلند مدت)

تدوین استراتژيهای فروش ( روش های فروش ،قیمت گذاری )

مشاركت و همكاری در خصوص تحليل عناصر آميخته بازاريابی ( 4p)

تهيه و تدوين و اجرای كمپين تبليغاتی (در خصوص محصولات جاری و جديد)

انجام مانيتورينگ مستقيم و غير مستقيم مخاطبين بازار هدف

ترسيم وايجاد شبكه توزيع و فروش (سازمان فروش)

سازماندهی واحد خدمات پس از فروش

انجام تحقیقات بازار و ارائه گزارشات تحلیلی در خصوص عدم تحقق اهداف به همراه تحلیل مربوطه

ارائه برنامه کمی وکیفی بهبود بر مبنای گزارشات تحقیقات بازار بصورت علمی

همراهی و همفکری در ایجاد وب سایت ، اپلیکیشن ، طرح بسته بندی ، کاتالوگ ،حضور در نمایشگاه و سایر موارد مرتبط با پروموشن

مشاوره به مدیریت عامل و هیات مدیره در خصوص موارد فوق در سطح کلان تا خرد

فهرست